Ytbehandling av koppar och dess legeringar

Slipning

Slipning med slipband eller skivor med bundet slipmedel tillämpas ofta före polering och eventuell metallisering. För formvaror är i regel kornstorlekarna 180-220 tillräckligt grova att starta med, medan för smidda detaljer 80-100 kan vara lämpliga. Skivhastighet 20-25 m/s.
Det förekommer även produkter med enbart slipad yta. Man kan framställa ytor med olika mönster från grovt linjärt till fin satin genom att slipa på olika sätt, borsta med t ex metall eller fiberborstar eller blästra. Metoderna bereder inga svårigheter. De erhållna ytorna bör så snabbt som möjligt missfärgningsskyddas med t ex vax eller klarlack, om de ej skall behandlas vidare.

Polering

Man använder lämpligen sisal-, tyg eller filtskivor med obundet polermedel, t ex pimpsten, trippel, järnoxid, wienerkalk. Medlet tillförs vanligen i flytande, ibland även i fast form. Polermedlets sammanhållande ingredienser måste vara lätta att avlägsna före ytbehandlingen. Skivans periferihastighet är 20-45 m/s, de högre hastigheterna för högre glans. Trumling i lämpligt polermedel förekommer även.

Putsning

För rengöring av måttligt missfärgade föremål finns i handeln putsmedel i fast eller flytande form eller som putsvadd. Den rengöring som medlen ger är ofta en följd av en kombination av mekanisk polering och kemisk upp lösning. Man bör observera att en del medel är ammoniakhaltiga; med tanke på risken för spänningskorrosion bör man vara noga med att avlägsna alla rester av medlen från mässingsföremål. Man kan även avlägsna svag missfärgning genom att tvätta i en 3-5-procentig lösning av en svag organisk syra såsom oxalsyra eller vinsyra, ev tillsatt med fint pimpstenspulver. Det är till fördel om putsmedlet eller lösningen innehåller en korrosionsinhibitor en dylik fördröjer förnyad missfärgning.

Målning

Önskar man i undantagsfall måla föremål av koppar och kopparlegeringar, kan man använda färger baserade på de bindemedel som anges under klarlackering nedan. Lämplig förbehandling är t ex borstning, som ger en uppruggad yta och bra fäste för färgen. Se f ö färgfabrikantens anvisningar.

Ytskydd

Koppar och kopparlegeringar är mycket korrosionshärdiga, men deras ytor naturliga eller artificiellt framställda förändras med tiden om de lämnas oskyddade. Man kan förhindra eller fördröja förändringen genom att anbringa olika slag av ytskydd.

Inhibitorbehandling

Man uppnår ett temporärt skydd mot missfärgning om man doppar föremålen i en varm lösning av 10 g av korrosionsinhibitorn bensotriazol/l vatten (närbesläktade inhibi torer finns även). Behandlingen förekommer i vissa fall på plåt och band före leverans från halvfabrikattillverkare. Inhibitorn kan även finnas som en impregnering i omslags och mellanläggspapper. Temporärt skydd ger även en oljefilm, antingen direkt påförd eller erhållen vid sköljning i tunn oljeemulsion, som omedelbart torkats in. Vissa formvaror t ex dragen rundstång levereras med en tunn oljefilm, härrörande från dragningen.

Klarlackering

Om man vill uppnå mera varaktigt missfärgningsskydd på färdiga detaljer, bör de lackeras med någon typ av klarlack. Det är viktigt att den yta som skall lackeras är väl rengjord, liksom att lackeringen om möjligt sker omedelbart efter en föregående ytbehandling, t ex blästring och polering.
Lackerna torkar vanligen vid rumstemperatur, eller snab bare vid förhöjd temperatur. Om man vill utnyttja det se nare, är det viktigt att temperaturen ej väljs så hög att ytorna missfärgas av denna anledning. Man måste som vid all lackering noga beakta de skyddsföreskrifter som lack leverantören anger.

Förekommande lacker är:

Nitrocellulosalack (s.k. Zaponlack)

Lacken är billig och var förr mycket vanlig. Den ger ett ganska gott skydd mot missfärgning inomhus, utomhus är emellertid skyddet kortvarigt. Mörka fläckar uppkommer i anslutning till porer i lackbeläggningen.

Cellulosaacetatbutyratlack, epoxilack

Även dessa lacker används i huvudsak för inomhusändamål. Epoxilack har mycket god härdighet mot kemikalier, slag och nötning. Den är dock en tvåkomponentslack som behöver värme behandling för att härda. Båda lackerna tenderar att mörkna inomhus.

Akryllack

Lacken ger ett gott skydd mot missfärgning och är relativt motståndskraftig både mot kemikalier, slag och nötning. Den är användbar även för utomhusända mål, t ex för dörr och fönsterpartier, fasadelement, dekorativa föremål.
En speciell typ är s k INCRALAC1) (INCRA = Internatio nal Copper Research Association). Denna lack har toluen som lösningsmedel och innehåller bensotriazol som korro sionsinhibitor. Den ger missfärgningsskydd utomhus under åtminstone 3-5 år. Man påför bäst lacken genom sprutning, under lämpliga betingelser kan man även använda pensel eller doppa föremålen i lacken torknings tiden är emellertid mycket kort. Lacken är lufttorkande. Flera nya typer av akrylbaserade lacker lämpade för koppar i utomhusmiljö har kommit ut på marknaden på senare år. Det är för användning utomhus lämpligt att anbringa minst 3 skikt. För inomhusanvändning räcker vanligen 1-2 skikt. Optimal total skikttjocklek är ca 25 μm.

Polyuretanlack

Önskar man bättre nötningshärdighet än vad akryllacken ger, kan man använda polyuretanlack. Lufttorkande varianter finns, som torkar vid rumstempe ratur, men dock så långsamt att förhöjd temperatur kan vara att föredra. Optimal skikttjocklek är 5 μm. Två skikt rekommenderas. Lacken är lämplig för t ex dörrbeslag, ledstänger, sparkplåtar och varudiskar.

Silikonlack

Lacken ger bästa skyddet för detaljer som är avsedda att användas vid förhöjd temperatur och under re lativt svåra förhållanden. Lacken är ej särskilt nötnings härdig, och det kan visa sig nödvändigt att utanpå den an bringa ett skikt av en mera nötningshärdig lack.

Omlackering

Man kan avlägsna de flesta lufttorkande lacker med den i aktuell lacktyp använda lösningsmedels typen. För att förbehandlingen före omlackeringen ej skall bli för komplicerad, bör denna ske på ett så tidigt missfärgningsstadium som möjligt.

Inoljning och vaxning

Lackering och laminering används när man önskar ytor som under längre tid är underhållsfria. Om man istället är beredd att lägga ner arbete, kan man underhålla och för bättra den vackra lystern hos ytor på föremål av koppar och kopparlegeringar genom att med jämna mellanrum olja eller vaxa dem. Vanliga oljor är paraffinolja, linolja, ri cinolja och citronolja.
Lämpliga vaxer är blandningar av karnaubavax och terpen tin eller bivax och terpentin, liksom kommersiellt tillgäng liga hårdvaxer för billack.
Medlen förs lämpligen på och gnids in med trasa. Tätare intervall mellan behandlingarna ger mer attraktiva utseen den. Intervallet beror även på vilken nötning detaljerna ut sätts för. Några veckor till en gång per halvår kan vara ak tuella intervaller. Inoljning eller vaxning med intervall på något år av naturligt eller konstgjort patinerade ytor före kommer också. Man kan förbättra medlens skyddsverkan genom att blanda in en inhibitor av t ex triazoltyp.

Fåtölj från Kågéns Industrier AB klara

Nu är fåtöljerna från Kågéns Industrier AB klara. Efter att ha sett slitna ut och varit väldigt nedsuttna har de fått nytt liv. Stolarna har en klar funkisstil och dessutom kan man se att de är för sin tid moderna på fjädringen som inte är spiralfjädrar. Allt skall rivas ut, armstöd och ben skall slipas och lackas. Ny stoppning samt nytt tyg monteras igen. När tyget kom av visade det sig att fåtöljerna tillverkats av Kågéns Industrier AB i Tranås. 

phoca thumb l Fotolj Tapetsering Omkladning 005

 

Jag valde att köpa högkvalitativt tyg i ull från Ludwig Svensson AB designat av Johanna Nädele Ljungkvist och heter Retro. Det har en ton av Carl Malmsten över sig och passade väldigt bra till fåtöljerna. Kvalitet och slitstyrkan mäts i Martindale och Retro har ett värde Martindale på 50 000 varv!

Historien om Kågéns Industrier AB börjar 1885 när K G Andersson i Tranås tillverkar sin första pinnstol och sedan utvecklar företaget vid Tranås Norra Stolfabrik och Tranås Möbelfabriks AB. Det gick vidare med att K .G. Anderson grundade 1907 AB Möbelindustrikompaniet vilket senare blev Kågéns Industrier AB. Numer heter företaget EFG (European Furniture Group). Kontorsinredning är huvudsysselsättningen.

phoca thumb l Fatolj Tapetsering Omkladning 0060

 

Så här kan man läsa i ”minnseboken” ”Möbler i tre generationer” som gavs ut 1967 när man helt bytte inriktning mot kontorslandskap och sedermera blev EFG.

”Livet hade tidigt gett K. G. Anderson respekt för yrkeskunnigheten. Under sina läroår hade han mött mästare, som byggt sin framgång på att äga den rätta känslan för trä, som förstått att värdera virke och med praktisk blick kunnat lägga upp arbetet så att mesta tänkbara utvanns av gjorda inköp. Inför utvidgning av rörelsen inte bara till omfattningen utan också till nya arbetsfält framstod det för ”K. G.” som naturligt att bilda det tilltänkta bolaget gemensamt med yrkesmän, som sedan länge dokumenterat sin fackkunskap och som därtill kunde väntas stå i samma situation som han själv, dvs. Inför tvånget att utöka sina resp. rörelser. Otrolig är det vil inte, att han härvidlag vägleddes av de goda erfarenheter, han sett vunna inom Måleribolaget med dess fyra målarmästare i ledningen. Tillsammans med snickarmästarna C. P. Johansson, J. A. Pettersson och K. J. Sandberg, alla i Tranås, inbjöd alltså K. G. Anderson 1897 till teckning av aktier på nominellt 500 kronor per styck i Tranås möbelfabriksaktiebolag. Själv tecknade han 46 aktier, hans fader Johan Andersson och brodern Aug. Holmström tillsammans 6 aktier. Därnäst blev C. P. Johansson och Carl Johansson, Liljeholmen, med 20 och J. A. Pettersson med 15 aktier största aktieägarna. Av ett aktiekapital på totalt 65 000 kronor, fördelat på 20­talet tecknare, svarade sålunda ”K. G.” och hans närmaste för brorslotten eller 26 000 kronor. Det nya bolaget som startade sin verksamhet redan 1897, innan bolagsordningen var officiellt fastställd, Övertog av”K. G.” Tranås norra stolfabrik; den gamla fastigheten ersattes med en trevåningsbyggnad, utrustad med bl. a. en sådan nyhet som värmeledning. Dessutom omfattade anläggningen tokar och två mindre verkstadsbyggnader. En notisförfattare i Tranås Tidning, som våren 1898 gjorde en rundvandring genom komplexet, var fylld av idel lovord för den nya arbetsplatsen, som gav sysselsättning för inte mindre än 140 man.”

Se fler bilder i galleriet…

Boken kommer givetvis att följa med stolarna i framtiden.

Idag kan man ju inte köpa dessa möbler längre i butik utan dessa är unika. Det finns dock flera andra butiker på nätet där du kan köpa möbler och andra inredningsdetaljer. RoyalDesign.se är Sveriges största sajt med design och heminredning för ditt hem och kontor. Njut av mer än 15 000 designprodukter från Skandinaviens och Europas främsta varumärken i alla prislägen. RoyalDesign.se har allt ifrån de senaste Pappelina-mattorna, designklassiker från Normann Copenhagen, och tjusiga vinglas från Orrefors till de nya silverbesticken av Prins Carl Philip.

Tennljusstake från Svenskt Tenn

En tvåarmad tennljusstake från Svenskt tenn hade gått sönder. Inte helt ovanligt att ljushållaren trillar av. Detta sker oftast när man försöker sätta dit ett stearinljus på fel sätt. Man skall alltid hålla i den ljuskopp/hållare som man samtidigt sätter dit ljuset i. Gör man det kan man inte med våld pressa ner ljuset och riskera att skada hållarna

 

Tennljusstake tvaarmad 002

 

Svenskt Tenn är ett svenskt designföretag som i starten endast tillverkade föremål i tenn. Svenskt tenn grundades 1924 av Nils Fougstedt av Estrid Ericson. Svenskt Tenn utökade sortimentet till att även omfatta en inredningsavdelning. 1934 knöts den österrikiske arkitekten och formgivaren Josef Frank till firman. Möbler, belysning, textil och framför allt ljusstakar är förknippat med företaget Svensk Tenn. Svenskt Tenn har sin butik på Strandvägen 5 i Stockholm. Svenskt Tenn finns också på webben med en webshop.

 

phoca thumb l Tennljusstake tvaarmad 010

 

Mer bilder i Galleriet..

Ingen reparation av Tom Dixon lampa

Ibland kommer det in vackra designade föremål i olika typer av metall. Tom Dixon är en Brittisk designer som gör mycket lampor och annan inredning för hemmet. Ofta är det ”natur” material som koppar och mässing. Denna ”kublampa” från Tom Dixon, Etch Shade, råkade trilla ner i golvet och blev sned och bucklig. Framförallt fick mässingen en massa ”veck” tvärs över plattorna. Det är näst intill omöjligt att räta upp och få bort alla dessa skador. Det uppstår nästan alltid nya icke önskvärda märken i plåten när den skall rättas till. Detta fick bli ett uppdrag som jag inte kunde åta mig utan att meddela kunden detta och då blev det helt enkelt ingen reparation.

phoca thumb l Tom Dixon Lampa 001

Detta kan man läsa om Tom Dixon bl.a ””Tom Dixon grundade företaget 2002 i England och är nyskapande men vill samtidigt återuppliva den brittiska möbelindustrin. Bland inspirationskällorna finns rymdhjälmar, viktorianska ånglok och färgstarka arbetskläder vilket gett en stor bredd. De har också inspirerats av det unika arvet, det individualistiska nyskapandet och den robusta, raka ingenjörskonsten som är så typisk för de brittiska öarna.”

Vårda smycken

Sköta om smycken

Smycken består oftast av metall av något slag. Metaller är känsliga för olika föroreningar och kan lätt bli missfärgade. Här följer en text citerad från en utmärkt bok som beskriver hur man skall vårda sina smycken.

 

Smyckevård

Man bör handskas aktsamt med smycken och framför allt inte bära dem dag och natt. Det kan knappast vara nödvändigt att bära t.ex. Ett vackert halsband även under sömnen eller en värdefull ring, när man under toalettbestyren handskas med tvålar och kanske härefter med någon kräm. Den transparenta ädelstenen förlorar sin vackra lyster genom de fettavlagringar som bildas under den och i fattningen.

Smycketvätt

Genom att tvätta smyckena emellanåt, kan man bibehålla deras fräschör. Tvättvattnet tillreds av ungefär 10 delar vatten och 1 del ammoniak samt något syntetiskt tvättmedel. Vattnet bör inte vara varmare än att man kan hålla händerna i det.

För att komma åt under stenar, fattningar och andra smutsgömmor kan man använda en liten lagom mjuk nagelborste eller en tandborste. Efter tvätten skö1js smycket i ljumt vatten. Blås bort kvarliggande vatten och torka smycket torrt på en mjuk trasa som inte luddar av sig.

Även glasögon, om man får räkna dem till smycken, kan tvättas på samma sätt.

Om smycket har bottnad fattning så att stenarna inte är synliga från baksidan, bör man inte lägga ner det i tvättvattnet. Som regel är fattningen tät, men någon gång kan det förekomma att fukt tränger in under en sten och förorsakar missfärgning på folien under denna, vilket i sin tur minskar stenens lyster. I sådana fall nöjer man sig med att tvätta smycket med en borste, som doppats i tvättvattnet, samt skö1ja och torka noga.

Similismycken med t.ex. strass bör inte våtrengöras. Däremot kan man borsta dem rena med en pasta av pulvriserad krita, som rörts ut med litet vatten.

Smycken som används dagligen bör lämnas in till guldsmeden för översyn minst en gång om året. Detta gäller först och främst dyrbara stenbesatta smycken.

Silversmycken skall putsas

Allt silver mörkfärgas (an1öper) med tiden, och man bör därför putsa inte endast bestick utan även smycken av silver regelbundet för att bibehålla metallens lyster och ljusa färg. Om silver får ligga länge, är det betydligt svårare att avlägsna den mörka anlöpningen.

I luften är det främst svavelföroreningarna som orsakar anlöpning. En del ämnen och föremål innehåller också svavel och hit hör gummi som är särskilt besvärligt. Det händer att silversmycken svärtar huden vilket kan bero på överskott av svavel kroppen. Hudens transpiration kan innehålla svavelväte och även matsmä1tningsrubbningar kan förorsaka att smyckena plötsligt svärtar. Tvålar, krämer m.m. kan också förorsaka att silver färgar huden.

Vid lätt anlöpning kan smycken av silver g1änsas upp med polerduk av den typ, som används i guldsmedsaffärer. När en kraftigare an1öpning har bildats, måste man använda ett silverputsmedel, av vilka det finns mänga bra typer, såväl flytande som form av pasta, eller vadd.”

 

Källa ”Gör vackra ting av koppar, silveroch emalj. Av Jan och Ove Sjöberg. ISBN 91-534-0207-3”

Reparation av piedestal i mässing

Antika möbler är tacksamma att laga, ibland. Inte alltid vet man vad det är för kvalitet på materialet. Det gör det lite svårt att avgöra hur det skall repareras. Gammalt trä kombinerat med gjutgods eller mässing är vanligt förekommande från innan sekelskiftet. Engelsk design och möbler är ju mer eller mindre alltid på modet och kan utgöra en vacker inredningsdetalj i varje hem.

 

phoca thumb l Piedestal Plant Stand 037

Här ser vi piedestal för blommor i mörk ek med mässingsben och galler i mässing. Vid transport från näthandlaren 1stdibs hade skador uppstått på mässingsgallret som blivit krokigt. Mässingensgallret var utformat som en ring gjord av mässingsrör. Det ställer ofta till det när man skall reparera mässingsrör, eller helt enkelt försöka räta upp det igen. Oftast kommer mässingsröret att brista där det krökt då mässingen helt enkelt pressats samman på insidan av kröken. När man sedan rätar ut röret kan man inte sträcka själva mässingsmaterialet igen. Resultatet blir att det brister.

 

phoca thumb l Piedestal Plant Stand 012

Denna blomsterpiedestal, ARTS AND CRAFTS GUERIDON or PLANT STAND, Brass gallery, från säljaren Belgravia Lane i Lincoln UK utgjorde inget undantag. Mässingen gick av och jag fick fila till brottytan samt förstärka röret med massiv mässing. Allt löddes fast och resultatet blev en vacker antik piedestal.

 

phoca thumb l Piedestal Plant Stand 001

 

Mer bilder i galleriet..klicka här

Reparerat kakfat

Lagat kakfat i porslin och mässing. Detta kakfat hade gått sönder i mässingsfästet. Kakfatet är på tre våningar och behövde lödas eller repareras då en skruv gått av. Mässingen kunde relativt enkelt lagas genom att en ny skruv gängades fast igen. Rengöring och återmontering samt lite polering gav fatet en ny och vacker lyster. Ställningen behövde inte lödas med andra ord.
 
phoca thumb l Kakfat Stapel 002
 
 
Det verkar vara populärt med kakor igen. Vissa föredrar tårtor, andra gillar kanelbullar, och andra är helt galna i småkakor. Tillsammans med kanelbullen är småkakorna ett måste på fikabordet enligt många. Och just nu är dessa tydligen väldig trendiga. Detta beror troligen på att i Sverige har vi lite av en retrotrend som kanske gjort att fler fått upp ögonen för småkakan. Loppis och Second Hand är platser man kan fynda prylar att servera kakor med. Kaféer växer upp som ”svampar” i städer och orter. Kakans historia är flera hundra år gammal. De på 1700-talet så trendiga kaffehusen, föregångare till kondis och kaféer, bidrog till exempel till kakans växande popularitet eftersom man ju ville ha något att knapra på till den ädla drycken. Så är det ju en idag.
En kakställning eller ett tårtfat gör presentationen av dina kakor mycket trevligare. Till evenemang eller tillställningar är en kakställning i exempelvis mässing och porslin utmärkt. Småkakor, muffins, pepparkakor, bakelser, frukt eller annat gott är fint att servera på ett kakfat i två eller tre våningar. Kakfatet tar lite plats på bordet men rymmer ändå mycket fika, därav dess popularitet.
 

Polera eller rengöra mässing, koppar och dirigold

Rengöring och putsning

Det är viktigt att skilja på rengöring (borttagning av smuts) och putsning (borttagning av oxider). Till exempel så är mässing en legering av zink och koppar. Dirigold (Dirilyte) är en legering av koppar och aluminium. Det är inte bra att använda alltför starka medel för då riskerar man att zinken eller aluminiumet löses upp i ytskiktet och det blir mest porös koppar kvar, ett matt föremål med en mer rödaktig färg blir resultatet.

Mässing och koppar

Ytan på mässing, koppar och dirigold är känslig för föremål med repande och slipande verkan samt vissa putsdukar och svampar. Använd en mjuk trasa vid putsning samt putsmedel med en polerande verkan. Jag använder ofta ett putsmedel som heter Bistro med anjontensider i. Luftens påverkar metaller som koppar och mässing och om dessa inte putsas mörknar de mer eller mindre långsamt genom tiden på grund av denna påverkan. Patina kan man kalla det och förändringen kan vara vacker.

Fett

Flyttar man mässingsföremålet ofta är ytan påverkad av fetter (fingeravtryck, stearin, etc.) eller andra frätande ämnen vilket på längre sikt ger skador som är svårare att putsa bort. Det gäller speciellt i fuktiga miljöer. Om man ser att det uppstått en påverkan fläckvis, med tydliga och mörkare eller ärggröna fläckar, kan det vara bäst att putsa bort fläckarna eller putsa hela mässingsytan.

Stearin

Stearin och fett kan först sköljas av med hett vatten och sedan putsas med mjuk trasa, så som ovan. Om mässingsljusstaken är liten kan man använda frysning för att ta bort stearin. Vintertid kan man ställa ut stearinkladdiga mässingsljusstakar för att enklare få bort stearinet. Användning av slipmedel, borstar, stålull, ”skotch brite” etc. avråds från då de ger repor.

Recept

Här följer ett recept för att putsa ljusstakar och andra föremål av koppar och mässing skinande blanka med 1 msk ättika 24 %, 2 msk salt och en mjuk trasa. Blanda ättika och salt till en smet. Doppa trasan i smeten. Gnid lätt på kärlen, ljusstakarna eller ditt föremål. Använd ljummet vatten för att skölja bort allt ordentligt. Torka därefter omedelbart torrt med en ren trasa.

Elektrolytiska metoden
  1. Lägg aluminiumfolie i botten på en balja eller större form.
  2. Strö över lite bakpulver.
  3. Där placerar du de föremål av silver eller koppar som du vill rengöra.
  4. Täck med mera bakpulver.
  5. Häll över kokhett vatten.
    Det börjar bubbla och det är karbonaten som avger kolsyra när den förenas med vatten.
  6. Vänta tills vattnet har svalnat.
  7. Lyft upp de nu rena föremålen och skölj dem med vatten.

Funkisfåtölj

Funkis har man ju växt upp med och här ser du en stol från 1950-talet som jag börjat renovera. Den skall få ny stoppning och nytt tyg. Samtidigt passar jag på att slipa och lacka om alla trädetaljer på stolen. Tyget har jag inte valt en men det skall vara tidstypiskt och slitstarkt.

Inredningsföretaget Svenssons i Lammult  saluför mycket hantverksmässigt tillverkade möbler och annan inredning. Jag besöker ofta butiken i Göteborg för att se vad som kommit nytt och för att få inspiration. Svenssons i Lammult finns på nätet också och där kan man också kika runt och dessutom beställa inredning.

Mer om funkis och fuktionalismen från Wikipedia

Funktionalism (av latin: fungor, ”utföra”, ”fullborda”), vardagligt även funkis, är en radikal stil inom arkitektur, stadsbyggnadskonst och formgivning som formades i Europa främst under 1920- och 30-talet.[1] Benämningen används ibland för hela den moderna epoken fram till postmodernismens genombrott under 1970-talet. Stockholmsutställningen 1930 betraktas allmänt för genombrottet av den funktionalistiska stilen i Sverige.

Funktionalismen är en av modernismens olika yttringar. Arkitekter runt om i världen började under 1920-talet använda helt nya formspråk och förkastade därmed helt traditionellt arkitekturtänkande och de historiska stilarna. Byggnader skulle enligt de funktionalistiska doktrinerna utformas helt och hållet utifrån sin funktion; att som tidigare komponera och smycka ut fasader med klassiska förebilder ansågs förlegat. De nya husen fick släta, ljusa, oftast putsade och odekorerade fasader, platta tak och lådaktiga volymer uppbyggda av grundläggande geometriska former (kub, rätblock, cylinder etc).

Från arkitekturen spred sig den funktionalistiska idén till gestaltningen av bruksföremål som möbler, glas, keramik, metall, textil och slutligen till industridesignen. Många föremål har blivit klassiker, exempelvis Wilhelm Wagenfelds bordslampa WG 24 eller Ludwig Mies van der Rohes och Marcel Breuers berömda stålrörsmöbler.

 

Läs mer på Wikipedia under Modernistisk Arkitektur

http://sv.wikipedia.org/wiki/Modernistisk_arkitektur

 

Art Nouveau [Jugend] Ljusstake

Femarmad Art Nouveau ljusstake i tennmaterial

phoca thumb l Jugen Ljusstake Smaland 003 

Se mer Jugend i Galleriet.. 

Mer om Art Nouveau, Jugend och Art Déco

Stilen fick i de flesta länder namnet Art Nouveau (ny konst), efter butiken Galerie d’Art Nouveau i Paris, som drevs av den tyske konsthandlaren Siegfried Bing, där denne ställde ut flera objekt i den nya konststilen. Namnet antyder att stilen uppfattades som en brytning med traditionell formuppfattning. Detsamma gäller för de katalanska, spanska och ryska namnen på rörelsen: modernisme. I Tyskland kom stilen att benämnas Jugendstil, i de nordiska länderna och Baltikum förkortad till Jugend. I Italien kallades stilen för Stile floreale, vilket bäst beskriver hur den tog sin inspiration från naturens oregelbundna och organiska former, men i stiliserad form. I Storbritannien gick stilen under namnet Liberty style eller Modern style och i Österrike-Ungern Secession (”utbrytning” – det vill säga från den traditionella konsten i Künstlerhaus Wien).

Inom konst och formgivning inspirerades keramik och glas av frukter och fröhus och lampfötter som tallstammar. Långsmala, finlemmade kvinnogestalter bar upp lampor och ljus­stakar. Samma mönster dekorerade keramik, glas och metall.

Skillnad mellan art nouveau och art deco.

Art nouveau, är den franska benämningen på jugend. I Frankrike var stilen mer böljande och plastisk medan t ex den österrikiska var mer stram. Art nouveau och jugend var aktuell vid förra sekelskiftet, 1900.

Art decó, eller arts décoratif, är en mer klassicerande dekorativ stil. Ofta med exklusiva och dekorativa inslag. Inspiration från Egypten och orienten förekommer ofta. Stilen kulminerade med utställningen i Paris 1925. Art déco var en reaktion mot bl.a. Bauhausskolans betoning av förenkling och industriell massproduktion.

Art déco ville framhäva det individuella, dekorativa och exklusiva och gör sig i Europa främst gällande inom inredning och möbeldesign under 1920-talet, medan stilen var populär i USA till i början av 1950-talet. I Miami finns det byggnader längs med Ocean Drive i art déco-stil. Motiven togs i första hand från Orienten, Egypten, det antika Grekland och Rom. Öppnandet av Tutankhamuns grav (1922) och egyptologins storhetstid sammanfaller med Art déco-epoken.

Art Déco är en eklektisk stil som kombinerar traditionella hantverksmotiv med maskinålderns bildspråk och material. Den kännetecknas ofta av rika färger, djärva geometriska former och påkostad ornamentik.

Art Déco uppkom under mellankrigstiden och är ett uttryck för den snabba industrialisering som höll på att omvandla den traditionella kulturen. Ett av dess mest framträdande drag är just att den omfamnar modern teknologi. Den skiljer sig från sin föregångare Art Nouveau i det att den föredrog det symmetriska framför det asymmetriska, det rätlinjiga framför det böljande och geometriska former framför organiska.

Art Déco betonar geometriska former: klot, polygoner, rektanglar, kvadrater, trianglar, parallelltrapetser, sicksack, sparrar, strålar och solstrålemotiv. Element anordnas ofta i symmetriska mönster. Moderna material som aluminium, rostfritt stål, bakelit, krom och plast används ofta. Glasmålningar, inläggningar och lack är också vanliga. Färgerna tenderar att vara starka och kontrasterande.

Källor

Wikipedia Art Déco

Wikipedia Jugend (Art Nouveau)Art Nouveau)