Göteborg

Gesällprovet Göteborg gjort helt i smide utan svets 1976 på Stenebyskolan. Efter drygt två terminer vart gesällprovet klart för bedömning. I juryn fanns dåvarande smidesmästare Sune Roth. Mer på www.sangbergkonstsmide.se