Göteborgs Hamn

Göteborgs hamn är Skandinaviens och Sveriges största hamn med en handelsvolym på 39,9 miljoner ton (2006). Volymerna domineras av olja (60%) följt av containergods och skogsprodukter. Mängden olja var 22,8 miljoner ton, och antalet containrar var 862 000 20-fots (2008). Det finns även betydande passagerartrafik. Hamnen drivs av det kommunala bolaget Göteborgs Hamn AB.
Källa Wikipedia….