Hephaistos20100506

Tidningen Hephaistos publicer regelbundet artiklar om metall och metalhantverk. I ett nummer var jag med cool

Klicka på en bild för att förstora eller starta ett bildspel.