Barcelona smidesresa 2012

2012 firade Sveriges konstsmidesförening 25 år. Som en av dess grunadare 1987 var det ett uppskattat firande att resa till Barcelona. Just där firade hantverket stora triumfer under tidigt 1900 tal. Smeden och arkitekten Antoni Gaudi verkade då med massor av intressanta arkitektoniska projekt. Smide och hantverk var centralt och här har jag samlat några bilder från den resan. Så här skriver man på Wikipeia om exempelvis Casra Battlo….

”Casa Batlló kallas i folkmun för Casa dels ossos (Huset av ben) på grund av den skelettliknande fasad som utgör de två nedersta planen; ovanför dessa övergår fasaden i en keramisk mosaik med säregna balkonger. Gaudí lät företa en total renovering av byggnadens inre där han bland annat flyttade väggar och förstorade det inre trapphuset som även fungerar som ljusbrunn. Hela byggnaden saknar i princip raka linjer och består istället av böljande oregelbundna former som gör att inget rum är det andra likt. Casa Batlló tillkom under den katalanska modernisme och brukar omnämnas som en av dess mästerverk.”