Ljusstake i tenn

Här ser du en ljusstake i tenn som först tappat en ljusarm. Sedan har övriga armar fått sig ett par rediga törnar och blivit väldigt krokiga. Jag rätade upp armarna och lödde fast den trasiga armen på foten igen. Med ljus i blir det vackert.

Lite mer info om Tenn från Wikipedia:

Tenn är en formbar, smidig, kristallin metall. Den är beständig i syre och salt, sött och destillerat vatten (den skyddas av en oxidfilm), men kan angripas av baser, syror och surt salt.Tenn är en av de få metaller, som varit i användning ända sedan förhistorisk tid, och synes i äldsta tider ha erhållits dels från Indien, dels från det inre Asien. Under bronsålder hämtas stor del av det europeiska tennet från England. De brittiska öarna kallades av fenicierna för tennöarna. Genom gravfynd i Egypten vet man att tennet varit i allmänt bruk redan 4000-3000 f.Kr.