Strandverket Konsthall

Jag besökte Strandverket Konsthall 2014 och fann en fantastik miljö och två konstnärer, skupltören Bernar Venet och målaren Karin Roos

Strandverket Konsthall är belägen i den gamla fortifikationen Södra Strandverket, en försvarsanläggning som byggdes i mitten av 1800-talet och var tänkt att skydda Marstrandsborna från dansken.