Dragsmarks kloster o kyrka

Dragsmarks kloster ligger som minnesrika ruiner på den yttersta udden av Bokenäset i Bohuslän, invid Dragsmarks kyrka. Dragsmark var ett munkkloster av Premonstratensorden, anlagt i mitten av 1200-talet (eventuellt året 1234) av den norska konungen Håkon Håkonson, som lät helga det tillika med kyrkan åt jungfru Maria, även Marieskog kallat eller på latin Monastérium de Silva Sanctae Mariae.

Dragsmarks kyrka är en kyrkobyggnad uppförd i trä i Uddevalla kommun, Bohuslän. Församlingen utgör den västligaste delen av Bokenäset. Kyrkan invigdes 1 januari 1756 och ligger vid det forna premonstratensklostret Dragsmarks kloster. Kyrkans nattvardskärl är från den medeltida klosterkyrkan.

(Källa Wikipedia)