Inspiration

Jag tar ofta kort på smide jag ser när jag är ute och reser. Det kan vara grindar, smycken, staket och så vidare. Ibland behöver det repareras och ibland är det bara vackert som det är. Arbeten här är utförda av andra smeder eller hantverkare och tjänar som inspirationskälla och kunskapsbank. En och annan bra bok om smide och relaterat dyker väl upp här med i galleriet. Blir du intresserad så skicka ett mejl…

Klicka på en bild för att öppna respektive album…

no images were found