Furulundsskolan

Referensprojektet med 3 grindar till Furulundsskolan i Partille. En grind kan ju bestå av en massa olika symboler och uttryck. Främst är en grind till för att stänga ute eller välkomna. Ett enkelt gallerverk och ”raka pinnar” för oftast tankarna till fängelse och just stänga in. Motsatsen är om man kan skapa ett uttryck eller motiv i grinden som kanske representerar det man välkomnas av eller verksamheten som bedrivs innanför grinden.

För några år sedan fick jag förmånen att arbeta fram några förslag till grindar till Furulundsskolan i Partille som var under byggnation. Skolan skulle smyckas med olika inredningsdetaljer varav grindarna var en idé som kommit fram. Inriktningen på skolan var då indelad i tre kategorier, Internationellt och Musik, Skapa och Bygga samt Ekologi och litteratur. I övrig kan nämnas att man parallellt anlitade en inredningsarkitekt som tog fram oliak designförslag som olika kakel i golvet, vackra gardiner och skulpturer inmurade i fasaden. Allt kan beskådas idag på plats.

Furulundsskolan Exteriör Skolan är en 90-talsbyggnad byggd i suterräng och med tegel och mycket metall och plåt. Det är en grund och förskola. Omgivningen är skog och bostadsområdet Furulund med torget.