Trärdgårdsföreningen

Trädgårdsföreningen är en park i centrala Göteborg, avgränsad av Nya Allén, Vallgraven, Södra vägen samt Ullevigatan. Parken har numera ett rosarium, växthus, palmhus samt butiker, cafeer och en utomhusscen för olika uppträdande. I parken ligger också Restaurang Trägårn. Rosariet i parken har belönats med tre stjärnor i Guide Michelin och klassas därför som en av Göteborgs stora sevärdheter.

Göteborgs Trädgårdsförening bildades år 1842, efter beslut av Carl XIV Johan den 28 september 1842 att ”afträda den Segerlindska ängen (cirka 18 tunnland) för ändamålet”. Initiativtagaren var kaptenen vid Göta artilleriregemente Henric Elof von Normann, en stor blomsterälskare, som på sommaren 1840 reste till Berlin och besökte dess stora botaniska trädgårdar. Övriga stiftare var: överläkaren på Sahlgrenska, P. C Westring, kommerserådet James Dickson, docenten M. W von Düben, doktor A. G. Franck, apotekaren A. H. Grén, magister J. E. Areschoug samt juveleraren J. E. Tengstedt.
Källa Wikipedia….