Poseidon

Poseidon med brunnskar (eller Poseidonbrunnen) är en bronsskulptur som står på Götaplatsen i Göteborg. Statyn, som föreställer havsguden Poseidon är skapad av Carl Milles. Brunnskaret uppfördes den 20 november 1927 och statyn invigdes i september 1931. I brunnskaret återfinns sex mindre skulpturer och reliefer med olika vattenvarelser. Statyn var från början tänkt att heta Neptunus, det romerska namnet på havets gud. Till Göteborgsutställningen 1923 uppfördes en springbrunn på samma ställe som Poseidon nu står.
Källa Wikipedia…