Masthuggskyrkan

Masthuggskyrkan är en kyrkobyggnad vid Storebackegatan på Stigberget i Göteborg. Kyrkan har en mycket framträdande placering på berget och är en av stadens stora sevärdheter. ”Masthuggskyrkan är en av de mest urgöteborgska byggnaderna.

Själva kyrkan utgöres av ett treskeppigt långhus, som i öster vidgar sig i ett transept, samt avslutas i ett trigonalt avslutat kor. Denna tresidiga avslutning är synlig endast i exteriören, då själva koret med en mur är rakt avslutat i interiören. I rummet bakom koret är en altarorgel placerad. Huvudingången är belägen vid den västligaste delen av långhusets norra vägg. Kyrktornet är 60 meter högt (samma som Tyska kyrkans) , med 11 meters sidor.
Källa Wikipedia….