Gustav II Adolf

Gustaf Adolfs torg är ett torg i centrala Göteborg, även Stora torget eller Stortorget fram till 18 november 1854 då bildhuggaren Bengt E. Fogelbergs staty av stadens grundare, kung Gustav II Adolf, restes på torget. Något formellt beslut om namnbytet vid den tidpunkten har ej kunnat hittas, men en utredning påvisade att Gustav Adolfs torg är den äldsta namnformen, varför stadsfullmäktige 1959 fastslog namnet.

Källa Wikipedia…

Stora Torget stensattes med kullersten 1629. Även de öppna platserna kring stadsportarna blev stensatta vid den tidpunkten. När Stora Torget 1852 omvandlades från salutorg till stadens ”Fintorg” byttes kullerstenen ut till stor gatsten.