Göteborgs Konstmuseum

Göteborgs konstmuseum är ett konstmuseum vid Götaplatsen i Göteborg. Det anses vara Sveriges främsta museum för nordisk 1880- och 1890-talskonst. Museet ritades av arkitekterna Arvid Bjerke och Sigfrid Ericson och uppfördes 1919 – 1923 inför 300-årsfirandet av staden. Museibyggnaden ligger vid Götaplatsen i Göteborg (i södra änden av Kungsportsavenyn ) och invigdes 1925. Räknat i antalet tavlor, skulpturer, teckningar med mera, ligger Göteborgs konstmuseum på andra plats i Sverige, efter Nationalmuseum i Stockholm.
Källa Wikipedia…