Fiskhamnen

Göteborgs fiskhamn ligger, sedan 1910, vid Göta Älv i Majorna mellan Danmarksterminalen och Majnabbehamnen, på den södra älvstranden. Runt slutet av 1940-talet hade fiskauktionen i Göteborgs fiskhamn flest anställda med ett 60-tal fast anställda. 1970 lämnade Göteborgs stad över fiskhamnen till Göteborgs Fiskauktionsförening som är en sammanslutning av fiskarnas organisationer, konservindustrin, fiskgrossister och fiskdetaljisterna i Göteborg. I början av 1990-talet revs vissa byggnader och man fyllde igen delar av bassängen för att uppföra nya byggnader.Göteborgs fiskhamn är idag också en populär plats för fågelskådare, speciellt vintertid då platsen har dragit till sig ovanliga trutar.
Källa Wikipedia….