Domkyrkan

Göteborgs Domkyrka ligger mitt i staden. Här firas olika former av gudstjänster olika tider under dagen, däribland vigslar och dop.Ta del av ett rikt musikliv, föredrag, samtal och bikt, diakonal verksamhet, utställningar, olika former av ideellt arbete, företagskontakter med mera.

Domkyrkan ritad av C. W Carlberg är öppen för besök alla dagar. För att varva ned från stadens aktiviteter kan du gå in i parken som omger kyrkan eller varför inte gå in i kyrkan och tända ett ljus eller sitta bara ner en stund.

Göteborgs domkyrka, Gustavi domkyrka (efter Gustav II Adolf) eller Svenska kyrkan är en domkyrka i centrala Göteborg, omgärdad av Kungsgatan, Västra Hamngatan, Kyrkogatan och Korsgatan, inom Kvarteret 65 Domkyrkan.[1] Göteborgs domkyrka är både stiftskyrka i Göteborgs stift och församlingskyrka i Domkyrkoförsamlingen i Göteborg.

Den är den tredje domkyrkan på samma plats. Den första invigdes 1633 i Gustav II Adolfs namn, året efter hans död i slaget vid Lützen. Innan den första domkyrkan invigdes 1633, fanns det en provisorisk kyrka i Göteborg som kallades ”Brädekyrkan”. Denna provisoriska kyrka var en av de första byggnaderna i staden, och den första kyrkan i det nuvarande Göteborg, som är den tredje staden som grundats vid Göta älvs mynning och den andra med namnet Göteborg.

Källa Wikipedia….