Barken Viking

Barken Viking är en fyrmastad bark ett så kallat poopdäcksfartyg, som numera ligger permanent förtöjd vid Lilla Bommen i Göteborg…..Barken Viking köptes 11 oktober 1951 av Göteborgs stad för att bli sjömans- och kockskola, priset var 315 000 kr. Efter omfattande ombyggnationer för totalt 3,25 miljoner kr, bogserades hon på plats. Bortsett från nödvändiga varvsbesök med mera, ligger skeppet stationärt vid Lilla Bommen sedan 17 september 1957 (dock ej på samma ställe), då Prins Bertil invigde sjömansskolan.

Källa Wikipedia…