Göteborgs Remfabrik

Promenader kring Mölndalsån är oftast trevliga upplevelser. Blandningen av vatten, gamla byggnader och kontor utgör inspirationskällor oavsett väderlek. Här fångade jag Göteborgs Remfabriks Aktiebolag en solig vårdag. Så här beskrivs Göteborgs Remfabriks Aktiebolag på deras hemsida……

På Åvägen 15 i stadsdelen Gårda, i centrala Göteborg, finns en fabrik där nästan ingenting har förändrats sedan sekelskiftet. Fabriken ser fortfarande ut som vilken fabrik som helst i början av 1900-talet. Sannolikt är Göteborgs Remfabrik den bäst bevarade arbetsplatsen från denna period i hela Skandinavien. Det märkliga är att yrkeskunskapen levde kvar och maskinerna hölls igång så länge, trots att världen runt omkring förändrades.

Produktionen upphörde i november 1977. Personalen stängde av maskinerna och gick hem, och precis så som fabriken såg ut då, ser den ut idag. Fabriken är numera ett arbetslivsmuseum som drivs av Föreningen Göteborgs Remfabrik.