Göteborgs Hamn

Inte helt sällan tar jag fotografier vid mina utflykter i hamnen. Mycket av den ursprungliga hamnverksamheten med skeppsbyggeri och liknande har upphört. Miljöer finns dock kvar och ger vackra bilder.