Köpmangatan Stockholm

Köpmangatan i Gamla stan (in medio vici dicti köpmangatu / på Köpmännens gata/ år 1323 ) är Stockholms tidigast belagda gatunamn. Sannolikt har det uppkommit av att köpmän under medeltiden hade sina salubodar här. Köpmangatan utgjorde på medeltiden den huvudsakliga förbindelselänken mellan Stortorget och det utanför stadsmuren liggande Fiskartorget, som var det största torget och ett speciellt köpmantorg i medeltidens Gamla stan, som låg ungefär där nuvarande Brunnsgränd och kvarteret kvarteret Diana ligger. Innanför stadsmuren fanns det på medeltiden ett valv mellan kvarteret Pegasus i norr och Perseus i söder ett valv, det var den medeltida Köpmanporten.

Läs mer på Wikipedia…http://sv.wikipedia.org/wiki/Köpmangatan,_Stockholm